Närvård Knäred - Din vårdcentral i Knäred
BVC Ekorren

Välkommen till vår barnavårdscentral!

Vi finns här för er och ger stöd och råd i ert föräldraskap. Till oss kan ni vända er med olika frågor, allt ifrån funderingar kring hälsa till problem i vardagen.

På BVC Ekorren kontrollerar vi nyfödda och yngre barns hälsa, ålder 0-6 år. Vi följer ditt barns längd- och viktutveckling och dess mentala och motoriska utveckling. Vi erbjuder även vaccination enligt svenska nationella barnvaccinationsprogrammet.

 

Ditt barn får alltid träffa samma BVC-sjuksköterska vid varje besök. Det gör att de lär känna varandra och ditt barn får en tryggare upplevelse.

Om ditt barn blivit sjuk, kontakta i första hand läkarmottagningen på vårdcentralen med ni är givetvis välkomna att ringa oss på BVC för all sorts rådgivning!


Samtliga besök samt vaccinationer på BVC är kostnadsfria.

Vi samverkar med förskolor och  andra specialister inom barns hälsa och utveckling.


Linnea Cronqvist

BVC sköterska

Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller bokning av tid.

Nyfödd

Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar ett hembesök då ni kommit hem från BB där vi i lugn och ro kan svara på frågor och prata om första tiden hemma med ert barn.

Vid första besöket

Första träffen med BVC brukar ske 1-2 veckor efter att ni kommit hem från BB. Vår BVC sjuksköterska kommer då hem till er.

Under besöket pratar ni om barnets utveckling och hälsa. Vad är viktigt för er som familj, och vad vill ni ha stöd kring?

Bland annat pratar vi om detta:

 • Hur mår du?
  Vi pratar om vanliga känslor i samband med att du har fått barn.

 • Hur mår barnet och hur fungerar det hemma med barnet?

 • Hur det går med amningen eller bröstmjölksersättningen? Hur äter barnet?

 • Hur fungerar barnets sömnen?

 • Barnsäkerhet. T.ex. vad du ska tänka på vid skötbordet och om du ska åka bil med barnet m.m.

 • Hur tar man hand om ett nyfött barn?
  Vi pratar om hur man badar och sköter om barnet m.m.

 • Hur kommunicerar du och barnet? Hur är ni tillsammans? Hur förstår du vad barnet vill.

 • Vad gör du när barnet skriker? Hur tröstar du barnet?

 • Hur vuxnas tobak- och alkoholvanor påverkar barn.

​​

Undersökning, mätning och vägning
Efter samtalet är det dags för ert barn att undersökas.

Sjuksköterskan väger och mäter barnet, hon har en våg med sig. Hon kollar hur barnet rör sig och undersöker naveln, huvudet, ögonen, munnen och huden.

Barn som är födda för tidigt då?
Barn som föds för tidigt och ligger på sjukhus får ett hembesök när de kommer hem från sjukhuset.


Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller bokning av tid.

Barn 0-6 år

Hälsoundersökningar, vaccinationer samt råd & stöd

På BVC Ekorren får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från nyfödd till förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.


BVC står för barnavårdcentral. Vår barnavårdscentral - BVC Ekorren finns för barnet och för dig som förälder. Det handlar bland annat om detta:

Stöd och råd: Du kan ställa frågor om ditt barn och att vara förälder. Du får information om hur du tar hand om och ser till ditt barn. Det kan till exempel handla om amning, sömn och relationen med barnet. 


Barnets utveckling följs: Hur rör barnet sina olika kroppsdelar, hur utvecklas språk och tal och hur kommunicerar och leker barnet.


Hälsoundersökning: Sjuksköterskan och läkaren undersöker barnet för att se att barnet mår bra och att barnet växer som förväntat.


Barnet mäts och vägs: Omfånget på barnets huvud mäts.


Vaccinationer: Vi vaccinerar enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.


Föräldrastöd i grupp: Vi har grupper för nyblivna föräldrar. Information om dessa får du i samband med dina besök hos BVC eller vid utskick från oss.


Information: BVC ger info bland annat om sjukvården, tandvården, öppna förskolan och om olika nätverk som finns för barn och föräldrar.


Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller bokning av tid.

NÄRVÅRD KNÄRED

din vårdcentral i Knäred!


unsplash